Kickbike på jobben

Stadig flere bedrifter velger å bruke Kickbike for intern forflytning. I store lagerhaller, mellom flere bygninger, på kaianlegg og andre steder med større arealer kan de ansatte spare utrolig mye tid ved å bruke Kickbiken i stedet for å gå.
Cruise Max og City G4 egner seg spesielt godt til slik bruk, men alle modellene gjør selvfølgelig nytten.

Cruise Max fins i blå, kremgul og matt svart.

Cruise Max fins i blå, kremgul og matt svart.